Category Archives

  Blog

 • All
 • การนอนหลับ ส่งผลต่อการพัฒนาของลูกน้อย

  คุณแม่หลายท่าน ทราบหรือไม่ว่า? การนอนหลับของลูก มีผลกระทบอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก การนอนถือเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสมองของลูกน้อย ในช่วงเวลานอนสมองจะทำงาน เพื่อเสริมทักษะในการกระตุ้นความจำ สร้างการเรียนรู้ และทักษะการแก้ปัญหา การได้นอนหลับที่ดี และเพียงพอ ช่วยให้ลูกมีสมาธิ พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น

  ดร.ไมเคิล ลิม ที่ปรึกษาแผนกกุมารเวชกรรมโรคปอดเด็กและการนอนหลับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์  ได้สรุปผลเสียของการนอนไม่เพียงพอ ของเด็กดังนี้

  1. การนอนหลับที่เพียงพอ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูก เมื่อลูกน้อยอยู่ในช่วงการนอนหลับลึก ฮอร์โมนจะถูกปล่อยออกมาซึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางกายภาพ แต่ยังช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ และช่วยในการซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่ออีกด้วย
  2. การนอนหลับจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของลูกน้อยคงอยู่ในสภาพที่ดี การนอนหลับไม่เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของลูกน้อย
  3. ช่วงเวลานอน เป็นช่วงที่มีความสำคัญในการเก็บสะสมข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาในแต่ละวัน พร้อมเป็นเป็นคลังข้อมูลที่จะเรียกเก็บกลับมาเรียกดู เรียกใช้ในเวลาต่อมา
  4. การนอนหลับจะช่วยให้ลูกน้อยรักษาสมดุลของฮอร์โมนที่ทำให้เขารู้สึกหิว (Ghrelin) หรืออิ่ม (Leptin) ดังนั้น เมื่อลูกของคุณนอนหลับไม่เพียงพอ จะส่งผลให้เขารู้สึกหิวมากกว่าตอนที่เขาได้รับการนอนหลับที่เพียงพอ อาจนำไปสู่​​ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารในอนาคตได้ เช่น โรคอ้วน

  และสาเหตุที่ทำให้ลูกน้อยนอนหลับไม่เพียงพอ อันดับแรกๆ คือ การที่อากาศแห้ง เนื่องมาจากสภาวะในห้องแอร์ ซึ่งส่งผลให้โพรงจมูกแห้ง ลำคอแห้ง จนเกิดอาการคัดจมูก ไอแห้ง และจมูกอักเสบ ได้

  กุมารแพทย์ที่อเมริกา แนะนำว่า Humidifier หรือ เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ ช่วยลดการเกิดอาการคัดจมูก ไอแห้ง จมูกอักเสบ และช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ได้อีกด้วย

  เครื่องเพิ่มความชื้น Crane นกฮูก

  ที่มา: Michael Lim, M.D., http://www.hopkinsmedicine.org/