Crane

From USA.

Crane สหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นในปี 2005 โดยที่เชื่อว่า การออกแบบ คือ ทัศนคติ และบ้าน คือการแสดงออกถึง lifestyle ของครอบครัว นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญสำหรับคนที่กำลังส่ใจในเรื่องของสุขภาพ และสภาพแวดล้อมภายในบ้าน เราเป็นบริษัทหนึ่งที่เน้นใส่ใจในเรื่องสุขภาพ รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย

ในขณะที่เครื่องเพิ่มความชื้น  และเครื่องฟอกอากาศ คือปัจจัยหนึ่งในการควบคุมมลพิษทางอากาศในที่ร่ม แต่คนส่วนมากกลับยังไม่ค่อยให้ความสนใจในสิ่งพวกนี้มากนัก เราจึงอยากที่จะแนะนำให้ทุกครอบครัวเริ่มต้น ศึกษา และใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ยิ่งขึ้น

ที่จริงแล้ว เรื่องของความชื้น ไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะประเทศที่มีอากาศหนาว เช่น อเมริกา หรือยุโรป เท่านั้น แต่ประเทศที่อยู่ในเขตอากาศ ร้อนชื้น ยังจำเป็นอีกด้วย เพราะเกือบทุกครอบครัว ใช้เวลาอยู่ในห้องแอร์ กันซะส่วนใหญ่ ซึ่งในห้องแอร์ จะมีสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้อากาศแห้ง ได้เช่นกัน